Richland ký kết hợp tác Chiến lược với Novaland

20/12/2019 11:17 AM

Cuộc họp chủ yếu là giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển Nova, các dự án Nova đang triển khai và tầm nhìn đến năm 2025 của Nova là chuyển danh mục từ đầu tư xây dựng các Khu dân cư trong địa bàn thành phố sang các dự án bất động sản du lịch ở Bà Rịa Vũng Tàu; Phan Thiết, Hội An…