Richland tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu Đô Thị Tây Bắc TP.HCM

02/06/2014 10:38 AM

Ngày 31/05/2014, Richland được Ban quản lý Khu Đô Thị Tây Bắc Thành phố mời tham gia hội nghị xúc tiến đấu tư vào Khu đô thị Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò là nhà tư vấn chính thực hiện lập hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Đô Thị Tây Bắc Thành phố, Richland đã lập quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc theo tiêu chí: là một khu đô thị sinh thái; văn minh; hiện đại; kết nối với các vùng và khu vực thành phố Hồ Chí Minh; hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh; quốc phòng; góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Trong hội nghị xúc tiến đầu tư này, Ban quản lý khu đô thị Tây Bắc đã kêu gọi đầu tư vào các dự án:

- Dự án đường Tam Tân.

- Đường dọc kênh số 05.

Đường dọc kênh số 08.

Đường dọc kênh số 07.

Đường nối kênh số 07 và 05.

- Nút giao thông đường dẫn vào cầu An Hạ.