Richland đã ký hợp đồng tư vấn địa phương cho HOK

20/07/2011 01:48 PM

Vừa qua HOK được UBND thành phố giao nhiệm vụ lập đồ án QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới thủ thiêm(335ha), Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị phải theo các hồ sơ và quy chuẩn, quy định hiện hành. HOK đã chọn Richland làm tư vấn địa phương cho dự án này dưới sự đồng ý của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.