NHỮNG QUY TRÌNH THỰC HIỆN 2016

DAĐTXD (KHÔNG LÀ NHÀ Ở) SỬ DỤNG VỐN NS

VỐN NS THƯỜNG: PHÙ HỢP QH 1/2000 (PHÂN KHU) RỒI

                                   ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG, KỂ CẢ DỰ ÁN NHÀ Ở

                                   ĐÃ CHỌN ĐƯỢC CĐT ĐỂ GIAO VỐN TRIỂN KHAI

                                   DA DUYỆT, MỚI CÓ KINH PHÍ GPMB (GPMB CÓ THỂ TÁCH RIÊNG, ĐI TRƯỚC)

                                   KHÔNG PHẢI XIN GPXD

                                   DA ĐƯỢC PHÂN NHÓM (A, B, C) VÀ PHÂN CẤP (ĐỂ QLCL); SỰ CỐ LẠI ĐƯỢC PHÂN HẠNG ĐỂ GIẢI QUYÉT

THUÊ TVQLDA: CÓ THỂ THUÊ TỪ ĐẦU HAY THUÊ CHO MỘT SỐ CÔNG VIỆC

264-1.jpg

 

 

DAĐTXD (KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ Ở) SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NS

VỐN NGOÀI NS THƯỜNG: PHÙ HỢP QH 1/2000 (PHÂN KHU) RỒI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG, (QH 1/500 CÓ THỂ CHƯA CÓ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ĐÃ CHỌN ĐƯỢC CĐT – CÓ THỂ ĐẤU HAY CHỈ ĐỊNH (TẠP ĐOÀN, TỔNG CTY)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GPMB, CĐT CÓ THỂ ĐI TRƯỚC

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PHẢI XIN GPXD; GIẤY CNĐT HOẶC CẢ HAI (ĐTN NGOAI2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DA ĐƯỢC PHÂN NHÓM (A, B, C) VÀ PHÂN CẤP (DỂ QLCL); PHÂN HẠNG KHI CÓ SCCT

THUÊ TVQLDA:CÓ THỂ THUÊ NGAY TỪ ĐẦU HAY THUÊ CHO MỘT SỐ CÔNG VIỆC

265d38ba.jpg

 

DAĐTXD NHÀ Ở SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NS

-- CHỦ TRƯƠNG: UBNDTP, UBND Q, H PHẢI CÔNG BỐ ĐỊNH NHỮNG DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ,  PHỐ…

 --CÓ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ, VẪN PHẢI XIN CCQH                 

--NẾU CĐT CHỈ CÓ QSD MỘT PHẦN ĐẤT CỦA DA, VẪN PHẢI

 ĐẤU THẦU CHỌN CĐT           

 --VIỆC GPMB CÓ THỂ TIẾN HÀNH NGAY SAU KHI ĐƯỢC CTĐT

 --NẾU KHU VỰC DA CHƯA CÓ QH 1/2000, CĐT CÓ THỂ TỰ

  BỎ VỐN LẬP, ĐƯỢC THANH TOÁN LẠI

 --KHI HẾT HẠN ĐĂNG KÝ DỰ THẦU, SXD SẼ TRÌNH TT ĐỂ CTĐT

NẾU QUY MÔ DA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TTCP; NẾU

QUY MÔ DA THUỘC TP, CHẤP THUẬN KẾT QUẢ ĐT ĐỒNG

THỜI LÀ CTĐT

--ĐT CHỌN NĐT: CHO CẢ ĐTNNGOÀI

--TIẾN DẦN ĐẾN KHÔNG CÒN NHỮNG DA NHÀ Ở SỬ DỤNG

 VỐN NGÂN SÁCH

--VIỆC GIAO, THUÊ ĐẤT CÓ THỂ XONG SAU KHI CÓ GPXD

--VIỆC QLDA, NHƯ VNS, GỒM 6 NỘI DUNG LÀ TĐ, CL, GIÁ

(KL), CPĐTXD, HĐ, AT VÀ BVMT.

--THUÊ TVQLDA: CÓ THỂ THUÊ TỪ ĐẦU HAY THUÊ CHO MỘT

SỐ CÔNG VIỆC.

2669d71d.jpg

 • DA CẢI TẠO, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA LỚN (CÁC LOẠI VỐN)
 • DA CÓ THAY ĐỔI QUY MÔ CÔNG NĂNG VÀ ĐƯƠNG NHIÊN ĐÃ CÓ CĐT (KHÔNG ĐẤU, CHỌN)
 • TÁT CẢ CÁC DA ĐỀU CÓ CÙNG 1 QUY TRÌNH, KỂ CẢ DA THAY ĐỔI CƠ CẤU CĂN HỘ CHUNG CƯ
 • DA THƯỜNG ĐÃ PHÙ HỢP QH, KHÔNG LẬP LẠI QH 1/500
 • CÁC DA KHÔNG SỬ DỤNG VỐN NS, CÁC CÔNG ĐOẠN GHI VỐN, CẤP VỐN, KHÔNG CẦN
 • DA KHÔNG LÀM THỦ TỤC BT-GPMB-TĐC- GIAO ĐẤT, CHỈ THUÊ ĐẤT, KHÔNG RÀ PHÁ BOM MÌN.
 • VIỆC QLDA, NHƯ VNS, GỒM 6 NỘI DUNG LÀ TĐ, CL, GIÁ (KL), CPĐTXD, HĐ, AT VÀ BVMT
 • THUÊ TVQLDA: CÓ THỂ THUÊ TỪ ĐẦU HAY THUÊ CHO MỘT SỐ CÔNG VIỆC
 • 26772e37.jpg

 

 DAĐTXD NHÀ Ở SỬ DỤNG VỐN NS

 • VỐN NS THƯỜNG:   PHÙ HỢP QH 1/2000 (PHÂN KHU) RỒI

                                       ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG, TÙY QUY MÔ, CÓ THỂ DO TTCP, BT, ĐP RA QUYẾT                                            ĐỊNH ĐT

                                       ĐÃ CHỌN ĐƯỢC CĐT ĐỂ GIAO VỐN TRIỂN KHAI

                                       DA DUYỆT, MỚI CÓ KINH PHÍ GPMB (GPMB CÓ THỂ TÁCH RIÊNG, ĐI TRƯỚC)

                                       KHÔNG PHẢI XIN GPXD   

                                       DA ĐƯỢC PHÂN NHÓM (A, B, C) VÀ PHÂN CẤP (ĐỂ QLCL); SỰ CỐ LẠI                                                  ĐƯỢC PHÂN HẠNG ĐỂ GIẢI QUYẾT

   

 • THUÊ TVQLDA: CÓ THỂ THUÊ TỪ ĐẦU HAY THUÊ CHO MỘT SỐ CÔNG VIỆC

 • 268e87cb.jpg

 Quy trình cơ bản thủ tục dự án đầu tư xây dựng nhà ở

 

 Quy trình cơ bản thủ tục dự án đầu tư xây dựng không phải nhà ở