Quy mô  : 335 Ha
Dân số  : 55.000 - 60.000 người
Mật độ xây dựng  : 30 - 35%
Hệ số sử dụng đất   : 3 - 5 lần 
Tầng cao thấp nhất  : 3 Tầng
Tầng cao cao nhất  : 35 Tầng

 

Ý tưởng thiết kế quy hoạch

   + Phân tích cấu trúc sinh thái + ý tường

Ý tưởng không gian mở tạo thành kết nối trực tiếp và quan trọng giữa hai khu vực bờ sông được cải tạo. Điều này sẽ cung cấp một nguyên tố hạ tầng chính giúp xác định khu vực dự án, đồng thời hình thành một hệ thống tự nhiên bằng không gian xanh được tổ chức một cách sinh động. Tận dụng không gian mở rộng lớn ở phía Nam, sau đó kết nối đường qua các khu vực chưa phát triển để tiếp cận với bờ sông phía Bắc.

   + Phân tích nước -  ý tưởng

Ý tường không gian mở phấn đấu tạo thành một sự kết nối trực tiếp và quan trọng giữa hai khu vực bờ sông được cải tạo. Nó thiết lập và bảo tồn các hành lang bờ sông đóng vai trò như là huyết mạch liên kết để nâng cao dòng chảy tự nhiên, gìn giữ các hành lang môi trường sống, tổ chức kế hoạch đến với các khu vực dân cư có thể phát triển, và làm tăng giá trị bằng việc hình thành thêm các sở hữu bờ sông.

   + Phân tích không khí, nguyên vật liệu và năng lượng

Các hệ tự nhiên và nhân tạo đưa ra cơ hội cho cả bảo tồn và sử dụng các tài nguyên trong khu vực để sản xuất năng lượng. Mạng lưới của các hệ thống phân phối và không tập trung được sử dụng để cung cấp năng lượng sạch và thu gom chất thải tái chế. Công viên năng lượng dài là khu vực có thể dễ dàng nhìn thấy nhất của hệ thống hạ tầng mang tính đổi mới này. Các khu vực trên sẽ được bổ sung sản xuất năng lượng sạch thông qua việc lắp đặt một tubin nước tại sông Sài Gòn.


Địa điểm    : p. Bình An - Bình Khánh & An Phú, q2, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư QHXD  Tp. HCM

 


Richland Corp là Tư vấn địa phương cho dự án