Tập đoàn bất động sản VCRE

Công ty Bất Động Sản Bản Việt được thành lập vào năm 2007 dưới sự bảo trợ của nhóm các công ty Bản Việt gồm nhiều doanh nghiệp lớn như Ngân Hàng Bản Việt, Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt, Công ty Chứng khoán Bản Việt, với nhiều quỹ và dự án đầu tư tầm cỡ khác

Sau gần 5 năm chuẩn bị, chúng tôi đã và đang đầu tư vào ba dự án lớn và lên kế hoạch cho nhiều dự án quy mô khác trong tương lai không xa.