Tập đoàn thiết kế ATKINS

Atkins là một trong những nhà thiết kế, kỹ thuật và quản lý dự án tư vấn có uy tín nhất trên thế giới. Chúng tôi xây dựng-dài hạn đáng tin cậy đối tác để tạo ra một thế giới nơi mà cuộc sống trở nên phong phú thông qua việc thực hiện các ý tưởng của chúng tôi.