CÔNG TY TNHH SLA STUDIO LAND

STA Studio Land Private Limited Company(SLA, based in Texas), was established in 1983 in order to offer professional services about planning and landscape architecture… In 2011, Richland cooperated with SLA Studio Land to do large landscape architecture projects… open opportunities for cooperation and comprehensive development of Richland and SLA.

Công ty TNHH SLA Studio Land (SLA, Công ty ở Texas) đã được thành lập năm 1983 ban đầu cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về quy hoạch và  kiến trúc cảnh quan. Đã  hoạt động ở  khoảng 23 quốc gia và 23 tiểu bang, SLA đã phát triển hồ sơ công ty quan trọng với các kinh nghiệm quản lý dự án bao gồm các dự án với quy mô từ 1 đến 70.000 acres. Các dịch vụ bao gồm các đô thị mới, quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan cho rat nhiều dự án bao gồm các đô thị  mới, phát triển đô thị, lấp đầy các đô thị, cộng đồng quy hoạch chung, phát triển các trung tâm đô thị, trụ sở công ty, vườn thực vật, plaza công cộng, trung tâm thương mại và dân cư hỗn hợp từ việc phát triển ý tưởng đến  việc hoàn thành việc xây dựng.

SLA hợp tác với Công ty Phú Điền trong việc tham dự thi hồ sơ Quy hoạch tổng thể - Tỷ lệ 1/2000 Dự án Khu Dân cư Phong Phú 2, Huyện Bình Chánh, diện tích 123 ha.

Dự án Khu Dân Cư Phong Phú 2, huyện Bình Chánh, Tp.HCM – 130 ha
Công ty SLA Studio và Richland tham gia dự thi.

Dự án Khu Dân Cư Phong Phú 2, huyện Bình Chánh, Tp.HCM – 130 ha
Công ty SLA Studio và Richland tham gia dự thi.

Xem tiếp