Công ty Surbana

Với hơn 45 năm kinh nghiệm trong việc quy hoạch và phát triển đô thị, Surbana đã kiến tạo chân trời độc đáo của Singapore, tạo gần 1 triệu căn nhà cho hơn 85% dân số, một môi trường sống hòa nhập.

Do Tập đoàn Cổ phần Temasek sở hữu toàn bộ, phương thức đầu tư của Chính quyền Singapore, Surbana đã phát triển quốc tế, được tài trợ bởi các doanh nghiệp then chốt của việc phát triển đô thị, Tư vấn Xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý Quỹ.

Đề xuất có giá trị đối với các chủ đầu tư nhằm trong khả năng của Surbana để hiểu được tầm nhìn của họ, khi Surbana tập hợp kiến thức và chuyên môn của chính mình trong các giai đoạn khác nhau của chuỗi các giá trị bất động sản, các quá trình phát triển, tài chính, tư vấn, quản lý dự án, công nghệ xây dựng, quản lý nguồn lực xây dựng, giám sát thi công và quản lý các tiện nghi.

Surbana vô cùng thấu hiểu các yếu tố đơn lẻ, sử dụng tập hợp những kinh nghiệm để cung cấp những hiểu biết và những giải pháp thiết thực đối với khách hàng.

Richland đã hợp tác với Subana trong nhiều dự án với vai trò chính là nhà tư vấn địa phương thực hiện:

  1. Pháp lý hoá hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, 1/2.000, và hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch từ thiết kế ý tưởng được Surbana và Chủ Đầu Tư thống nhất.
  2. Thiết kế chính hồ sơ, bản vẽ hạ tầng kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường đảm bảo chất lượng và số lượng hồ sơ đúng và đủ theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam.
  3. Hỗ trợ pháp lý và trình duyệt ở các cơ quan chức năng. Đảm bảo hồ sơ được thông qua trong thời gian nhanh nhất.

 Một vài dự án tiêu biểu Richland đã cùng Subana phát triển dự án:

Khu dân cư Cát Lái – Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM – 110 ha
Tư vấn chính : Surbana
Tư vấn địa phương : Richland