Công ty Kiến trúc 8AC

Công ty Kiến trúc 8AC là Công ty Kiến trúc và Tư vấn Quản lý Dự án được hình thành để cung cấp các dịch vụ quốc tế, mở rộng tầm ảnh hưởng theo truyền thống tốt đẹp nhất của kiến trúc Tây Ban Nha, có nguồn gốc lâu đời về văn hóa và lịch sử, với các nên văn hóa và không gian khác nhau cho việc phát triển xã hội.

Công ty Kiến trúc 8AC là sự mở rộng quốc tế về lịch sử và văn hóa Tây Ban Nha theo lăng kính về thiết kế đô thị, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật. Với hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn, mục tiêu của Công ty 8AC là tạo dựng thương hiệu về thiết kế của Tây Ban Nha trên thị trường quốc tế.

8AC là một công ty kiến trúc và quản lý dự án, với hơn 30 chuyên gia có văn phòng tại ba quốc gia.

 Khu nhà ở Lê Minh Xuân - Huyện Bình Chánh - TP.HCM - 60 ha
Tư vấn chính: 8AC
Tư vấn địa phương: Richland

Khu đô thị sinh thái Huyện Bến Lức – Tỉnh Long An – 300 ha
Công ty 8AC và Richland tham gia dự thi