Công ty TNHH Tư nhân CPG

Công ty  TNHH Tư nhân CPG là công ty hàng đầu về phát triển hạ tầng kỹ thuật và xây dựng và cung cấp các dịch vụ quản lý tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Bắt nguồn từ  Phòng Quản lý Công của Singapore vào năm 1999, Công ty CPG là một trong những công ty quan trọng đã kiến tạo chân trời của đất nước Singapore trong suốt những năm xây dựng đất nước Singapore. Công ty CPG đã mở rộng trong suốt khả năng của Công ty CPG, cho những chuyên gia của CPG cho những dự án bên ngoài đất nước Singapore.

Với đội ngũ hơn 2000 nhân tài, Công ty CPG bao gồm Công ty Tư vấn CPG, Công ty Cố vấn CPG (Thượng Hải), CPG (Ấn Độ), PM Link, Indeco Consortium, Công ty nghiên cứu CPG, Công ty Quản lý tài sản và Xây dựng.  Hình ảnh đầy đủ về các phạm vi dịch vụ bao gồm các kiến trúc đa nguyên tắc, quản lý dự án, quản lý tài sản, quản lý xây dựng và kiểm tra vật liệu.

Ngày nay, danh mục của Công ty CPG là bản tóm tắt tính chuyên nghiệp về hạ tầng kỹ thuật và quản lý xây dựng đẳng cấp thế giới.

Richland rất vinh dự được CPG Việt Nam hợp tác cùng phát triển những dự án lớn như Khu dân cư Bắc Trần Đại Nghĩa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Nhà ở cao tầng Hữu Liên Á Châu, Quận Bình Tân, TP.HCM – 6 ha
Tư vấn chính CPG - Singapore
Tư vấn địa phương Richland Corp