Công ty TNHH Tư vấn Hyder

Công ty TNHH Tư vấn Hyder cung cấp toàn bộ các dịch vụ tư vấn và thiết kế để đưa ra các giải pháp độc đáo về hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp về bất động sản.

Hyder tạo ra các hiểu biết  tường tận và kiến thức thấu đáo tạo ra lợi thế  bền vững  và thương mại đối với khách hàng của chúng tôi và các công đồng họ phục vụ.

Công ty Tư vấn Hyder hoạt động tại Vương quốc Anh, Trung Đông và vùng Châu Á Thái Bình Dương.

Kỷ lục về kiến trúc, cung cấp toàn bộ  dịch  vụ hạ tầng kỹ thuật và QH tổng thể của Tòa nhà Buji Khalifa

Kỷ lục về kiến trúc, cung cấp toàn bộ  dịch  vụ hạ tầng kỹ thuật và
QH tổng thể của Tòa nhà Buji Khalifa

Richland là nhà tư vấn địa phương cho Hyder tại Việt Nam thực hiện nhiều dự án lớn như: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu phức hợp Ocean Valley Bình Thuận (1000 ha), Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Dự án Khu I, II, III thuộc Khu đô thị Tây Bắc, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Richland đảm nhận vai trò tư vấn địa phương thực hiện những công việc chính như sau:

  1. Khảo sát và phân tích hiện trạng.
  2. Chuẩn bị các phương án ý tưởng và ví dụ so sánh với các dự án tương tự đang được triển khai.
  3. Lập ý tưởng quy hoạch.
  4. Pháp lý hoá hồ sơ quy hoạch dựa trên ý tưởng đã được Tư vấn chính và Chủ Đầu tư thông qua.
  5. Hỗ trợ trình duyệt.

.

Dự án Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi – QHCT 1/2000 - 1700 Ha
Tư vấn chính Hyder
Tư vấn địa phương Richland Corp

Dự án Delta Valley Bình Thuận – QHCT 1/2000 – 1000 Ha
Tư vấn chính Hyder
Tư vấn địa phương Richland Corp