Đặng Hồng Giang - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

ĐẶNG HỒNG GIANG - CTV HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng cầu đường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Năm 2016 Anh Giang gia nhập công ty Richland với vai trò là CTV Hạ tầng kỹ thuật.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng cầu đường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.