Nguyễn Trung Kiên - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

NGUYỄN TRUNG KIÊN - CTV HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Tốt nghiệp Kỹ sư công trình thủy lợi – Thủy điện – Cấp Thoát nước ĐH Bách Khoa TP.HCM. Năm 2016 Anh Kiên gia nhập công ty Richland với vai trò là CTV Hạ tầng kỹ thuật.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Kỹ sư công trình thủy lợi – Thủy điện – Cấp Thoát nước ĐH Bách Khoa TP.HCM.