Nguyễn Sỹ Huân - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

NGUYỄN SỸ HUÂN - CTV HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Tốt nghiệp Kỹ sư công trình cầu đường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Năm 2016 Anh Huân gia nhập công ty Richland với vai trò là CTV Hạ tầng kỹ thuật.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Kỹ sư công trình cầu đường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.