Nguyễn Minh Khôi- CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

NGUYỄN MINH KHÔI - CTV HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Tốt nghiệp Kỹ sư công trình cầu đường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Năm 2016 Anh Khôi gia nhập công ty Richland với vai trò là CTV Hạ tầng kỹ thuật.

Bằng cấp: Tốt nghiệp Kỹ sư công trình cầu đường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM.