Mai Bích Nhã - Hành Chính Nhân Sự

MAI BICH NHA - ADMINISTRATIVE PERSONNEL

 Họ và tên                    : Mai Bích Nhã 

Sinh ngày                    : 16/10/1991

Quốc tịch                    : ViệtNam

Chức vụ                      : Hành chính nhân sự 

Trình độ văn hoá         : Cao Đẳng

Trình độ chuyên môn  : Thư ký văn phòng

Kinh nghiệm:

  • Công Ty Cổ phần Mạng lưới hữu nghị FNC: trực điện thoại, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng. kiểm tra và quản lý kho, tổng hợp doanh số bán hàng hằng ngày, tham gia và hỗ trợ các sự kiện của công ty.
  • Công Ty TNHH Nhân Thăng: Nhân Viên xử lý thông tin tiếng anh.