Lê Tài - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kỹ sư điện năm 1984, Ông Tài đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn cấp điện Năm 2008, Ông Tài gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

Chức vụ                      : KS chủ trì bộ môn Cấp Điện

Trình độ chuyên môn  : KS Điện

Bằng cấp & Chứng nhận:

  • Đại học Bách Khoa, chuyên ngành điện: 1978– 1984.

Các dự án đã tham gia tiêu biểu:

  • Điều chỉnh QHC TPHCM, Ban QLDA Sở QHKT, 2000 km2 – 10.000.000  người, KS chủ trì bộ môn Cấp điện.
  • QHCT 1/2000 Khu dân cư Bắc Lương Bèo, BCCI, 80 Ha, KS chủ trì bộ môn Cấp điện.
  • Điều chỉnh QHC khu đô thị mới Nam Sài Gòn, UBND TPHCM, 3,600 ha , KS chủ trì bộ môn Cấp điện.
  • QHCT 1/2000 Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phú Nhuận, 174 ha, KS chủ trì bộ môn Cấp điện.
  • QHC khu dô thị Tây Bắc, Củ Chi, Ban QLDA khu đô thị Tây Bắc, Củ Chi, 6000 ha, KS chủ trì bộ môn Cấp điện.