Châu Minh Nhân - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

Tốt nghiệp Đại học Thủy Lợi Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành chuẩn bị đất nền xây dựng năm 1977, Ông Nhân đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn san nền (chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng). Năm 2008, Ông Nhân gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

Chức vụ                      : KS chủ trì bộ môn San nền (chuẩn bị KT đất XD)

Trình độ chuyên môn  : KS đô thị, chuyên ngành chuẩn bị nền đất XD

Bằng cấp & Chứng nhận:

  • Đại học Thủy lợi, chuyên ngành chuẩn bị nền đất xây dựng : 1972– 1977.

Các dự án đã tham gia tiêu biểu:

  • Điều chỉnh QHC TPHCM, Ban QLDA Sở QHKT, 2000 km2 – 10.000.000  người, KS chủ trì bộ môn San nền.
  • QHCT 1/2000 Khu dân cư Phước Kiển - Nhà Bè, Công ty TNHH Tân An Huy, 60 ha, KS chủ trì bộ môn San nền.
  • Điều chỉnh QHC khu đô thị mới Nam Sài Gòn, UBND TPHCM, 3,600 ha , KS chủ trì bộ môn San nền.
  • QHCT 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Công ty Cholimex, 200 ha,KS chủ trì bộ môn San nền.
  • QHC khu dô thị Tây Bắc, Củ Chi, Ban QLDA khu đô thị Tây Bắc, Củ Chi, 6000 ha, KS chủ trì bộ môn San nền.