Nguyễn Kim Thoa - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành cấp thoát nước năm 1981, Bà Thoa đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn cấp nước. Năm 2007, Bà Kim Thoa gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

Chức vụ                      : KS chủ trì bộ môn Cấp nước

Trình độ chuyên môn  : KS đô thị, chuyên ngành Cấp thoát nước

Bằng cấp & Chứng nhận:

  • Đại học Bách khoa, chuyên ngành Cấp Thoát nước: 1976 – 1981.

Các dự án đã tham gia tiêu biểu:

  • Điều chỉnh QHC TPHCM, Ban QLDA Sở QHKT, 2000 km2 – 10.000.000  người, KS chủ trì bộ môn Cấp nước.
  • Điều chỉnh QHC quận Bình Tân, Ban QLDA Sở QHKT, 5,800 ha – 550,000 người, KS chủ trì bộ môn Cấp nước.
  • Điều chỉnh QHC khu đô thị mới Nam Sài Gòn, UBND TPHCM, 3,600 ha , KS chủ trì bộ môn Cấp nước.
  • QHCT 1/2000 Khu đô thị mới Nhơn Đức & Phước Kiển, Nhà Bè, GS E&C (Hàn quốc), 360 ha, KS chủ trì bộ môn Cấp nước
  • QHC khu dô thị Tây Bắc, Củ Chi, Ban QLDA khu đô thị Tây Bắc, Củ Chi, 6000 ha,  KS chủ trì bộ môn Cấp nước.