Trương Lợi Huê - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành cầu đường năm 1982, Ông Huê đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn giao thông. Năm 2009 Ông Huê gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng. 

Chức vụ                         : KS chủ trì bộ môn Giao thông

Trình độ chuyên môn  : KSXD chuyên ngành Giao thông

Bằng cấp & Chứng nhận:

  • Đại học Bách khoa, chuyên ngành cầu đường: 1977 – 1982.

Các dự án đã tham gia tiêu biểu:

  • Điều chỉnh QHC quận 10, Ban QLDA Sở QHKT, 570 ha – 261,000 người, KS chủ trì GT.
  • Điều chỉnh QHC quận Bình Tân, Ban QLDA Sở QHKT, 5,800 ha – 550,000 người, KS chủ trì GT.
  • Điều chỉnh QHC khu đô thị mới Nam Sài Gòn, UBND TPHCM, 3,600 ha, KS chủ trì GT.
  • QHCT 1/2000 Khu đô thị mới Nhơn Đức & Phước Kiển, Nhà Bè, GS E&C (Hàn quốc), 360 ha, KS chủ trì GT.
  • QHC khu dô thị Tây Bắc, Củ Chi, Ban QLDA khu đô thị Tây Bắc, Củ Chi, 6000 ha, KS chủ trì GT.