Nguyễn Minh Quỳnh Hoa - Kiến trúc sư chủ trì

Tốt nghiệp Đại học kiến trúc Hà nội chuyên ngành quy hoạch năm 2004.  Bà Hoa đã từng làm việc cho VietCAD, ARCASIA, INVESCONS trong vai trò kiến trúc sư thiết kế quy hoạch xây dựng.

Tháng 06 năm 2009, Bà Quynh Hoa gia nhập Rich Land với vai trò kiến sư thiết kế quy hoạch.


Năm sinh:
1980

Bằng cấp:

 • Kiến trúc sư – ĐH Kiến Trúc Hà Nội – 2004.
 • Quản lý dự án – ĐH Mở Tp HCM – tháng 08, 2008.

Hội viên:

 • Hội viên hội kiến trúc sư Việt Nam.

Kinh nghiệm:

 • Kiến trúc sư chủ trì, Rich Land Corporation.
 • Kiến trúc sư quy hoạch,  Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Thiết kế xây dựng (INVESCONS).
 • Kiến trúc sư quy hoạch, Công ty Vòng Cung Châu Á  - ARCASIA.
 • Kiến trúc sư,  Công ty Mỹ Dinh.
 • Architect, Viet Construction & Consulting Company Ltd (VietCAD).

Dự án tiêu biểu:

 • Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu Dân cư Đô thị và nhà vườn Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Nhơn Trạch – Đồng Nai, Ngân hàng công thương Việt Nam - Vietin Bank, 214,55ha, Tham gia thiết kế ý tưởng và hoàn thành hồ sơ trình duyệt
 • Quy hoạch chi tiết 1/500 khu Dân cư Hưng Long1 – Thuộc khu đô thị mới Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (INVESTCO), 12,5ha, Tham gia hoàn thành hồ sơ trình duyệt
 • Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị mới Hồng Phát – Cần Giuộc – Long An – Tham gia thiết kế và thúc đẩy dự án, Công ty cổ phần đầu tư Hồng Phát, 311,06ha, Tham gia thiết kế ý tưởng và hoàn thành hồ sơ trình duyệt
 • Quy hoạch chi tiết 1/500 khu Dân cư Hưng Phú – Xã Tam Phú – Huyện Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (INVESTCO), 9,3ha, Tham gia hoàn thành hồ sơ trình duyệt
 • Quy hoạch chi tiết 1/2000 trung tâm xã Nghĩa Dũng – Thành phố Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Nghĩa Dũng, 54ha, Thiết kế và hoàn thành hồ sơ trình duyệt
 • Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư  Lô số 7 thuộc Khu Đô thị mới Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (INVESTCO), 40,7ha, Điều chỉnh và hoàn thành hồ sơ trình duyệt
 • Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Mỹ Dinh – Cần Giuộc – Long An, Công ty cổ phần Mỹ Dinh 6ha, Thiết kế và hoàn thành hồ sơ trình duyệt, Bích Khê Resort – Phan Thiết – Bình Thuận
 • Doanh nghiệp Bích Khê, 1,89ha, Thiết kế và hoàn thành hồ sơ trình duyệt