Phan Thành Hưng - Giám Đốc Dự Án

PHAN THANH HUNG - DIRECTOR OF PROJECT

Sau khi tốt nghiệp Đại học kinh tế vào năm 2004, ông Hưng đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi tham gia vào Richland vào năm 2007 như một chuyên gia tài chính dự án. Ông chịu trách nhiệm dự án phân tích tiền khả thi, khả thi của các dự án và các dự án quy định.

Quốc gia: Vietnam

Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Đại học Kinh Tế TP.HCM 2012

Bằng cấp và chứng chỉ khác:

- Đại học Kinh tế 2000 - 2004

- Các chương trình đào tạo Quản lý quan hệ khách hàng - CRM theo ngành VVCI tại TP.HCM tổ chức trong tháng 12 năm 2008

- Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho định giá xây dựng tháng 5 năm 2010

- Thạc sĩ Tài chính tại Đại học kinh tế trong năm 2012

- Nghiên cứu sinh của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - 2014.

Kinh nghiệm và kỹ thuật:

Lập dự án chủ trương đầu tư (Báo cáo tiền khả thi của dự án); Lập dự án đầu tư thiết kế cơ sở để xin cấp giấy phép xây dựng.

- Hợp pháp hoá lãnh nộp hồ sơ: Kế hoạch Phân ngành 1/2000, quy hoạch chi tiết 1/500, cơ sở tài liệu thiết kế xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy chữa cháy tài liệu.

- Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Dự án trọng điểm

     Các dự án đầu tư "căn hộ cao cấp Wonder Town" - Quận 2, Vakita - liên doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Deteco, 18 tầng, lập dự án nghiên cứu tiền khả thi
     Dự án đầu tư xây dựng "các khối B, C - ký túc xá sinh viên tại Trường Đại Học Bách Khoa và Giáo dục" Quận 9, Trường Đại Học Bách Khoa và Giáo dục, 9 lầu. Lập dự án đầu tư thiết kế cơ sở đối với giấy phép xây dựng
     Dự án đầu tư xây dựng "Nhà ở công nhân - khu b, mà thuộc về người lao động và nhà ở thu nhập thấp" - Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bất động sản Sài Gòn Corp (RESCO), 6 tầng, lập dự án đầu tư thiết kế cơ sở cho giấy phép xây dựng

     Dự án đầu tư xây dựng "Chung cư An Phú 2", quận 6, TP HCM. Một công ty cổ phần Phú, cao 25 tầng, thiết lập các dự án đầu tư thiết kế cơ sở đối với giấy phép xây dựng
Dự án đầu tư xây dựng "công ty thép đất Cổ phần Nha Be", quận 7, TP Hồ Chí Minh, Nhà Bè Công ty Cổ phần Thép, 22 tầng. xây dựng chính sách đầu tư nghiên cứu tiền khả thi báo cáo giấy phép
     Dự án đầu tư xây dựng "Khu phức hợp, thương mại - dịch vụ, trung tâm dân cư Khải Vy", Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Khải Vy Corporation Ltd, 22-39 tầng, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi một cho nhà đầu tưDự án đầu tư xây dựng "Khu dân cư Tân Tây Thuận khu vực - khối C-1, M-1, HR-1" Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Hoàn Cầu giới hạn công ty trách nhiệm, 20-38 tầng, lập dự án đầu tư thiết kế cơ sở đối với giấy phép xây dựng
     Dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng - dịch vụ của khối A - Ký túc xá sinh viên - Trường Đại học Công nghệ và Giáo dục, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ và Giáo dục - Thành phố Hồ Chí Minh, 5 tầng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
     Dự án đầu tư xây dựng trụ sở của Thành phố Hồ Chí Minh Công ty xây dựng cầu phà hạn chế, Thành phố Hồ Chí Minh phà Công ty xây dựng cầu hạn chế, 12 tầng, lập dự án đầu tư thiết kế cơ sở đối với giấy phép xây dựng