Khu Nội trú với quy mô : 1000 giường 
Khu phẫu thuật :  6 phòng
X – Quang :  3 phòng
CT-Scanner :  2 phòng
CT-Scanner 64 lát :  1 phòng
MRI  :  1 phòng
Khu Xét nghiệm :  10 phòng
Siêu âm :  10 phòng
Phòng Khám :  1.000lượt người/ngày
Khu Hành chính :  10 phòng
Khoa Thận :  20 máy
Khoa Dược :  
Khoa chống nhiễm khuẩn :  
Các khu phụ trợ khác :  

 

Bố cục quy hoạch kiến trúc

Nội dung quy hoạch dựa vào mô hình tổ chức của một khu y tế kỹ  thuật  cao của Thế giới, kết hợp các điều kiện thực tế phát triển kinh tế xã hội và đặc thù của ngành y tại Việt Nam;

Vị trí  khu  chức  năng  phải  phù hợp với tính chất họat động  chuyên khoa đồng thời phải đảm bảo sự phối  hợp  chặt  chẽ  giữa  các chức năng trong một bệnh viện hiện đại;

Bố  cục quy  hoạch  linh  động  phù  hợp khả năng phát  triển  của  bệnh  viện  đáp  ứng với  sự tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành Y.

Giải pháp thiết kế công trình

Nghiên  cứu  tổ  hợp  hình  khối  kiến trúc có nghệ thuật  tạo  hình phối kết thể hiện mối quan hệ thuận tiện và thân thiện giữa các bệnh viện trong cụm, tạo được  các  không  gian  xanh thông thoáng, sạch và yên tĩnh xen cài giữa các khối công trình;

Tầm nhìn quan trọng từ các tuyến đường giáp giới luôn được chú trọng khi tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc cảnh quan của bệnh viện;

Kết  hợp  vào  mỹ  quan chung của cụm bệnh viện đồng thời  vẫn bảo đảm an toàn trong sinh hoạt của
mọi người.

 


Rich Land Corp và Nickl&Partner tham gia cuộc thi thiết kế kiến trúc