• Lê Thanh Định - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học giao thông vận tải TP.HCM chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật. Năm 2016 Anh Định gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Phùng Duy Khánh Phương - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật Công Nghệ TP.HCM chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật. Năm 2016 Anh Phương gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Trần Duy Hưng - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.HCM chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật. Năm 2016 Anh Hưng gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Ngô Văn Khoa - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng chuyên ngành kỹ sư điện kỹ thuật. Năm 2016 Anh Khoa gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Nguyễn Minh Khôi- CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải TP.HCM chuyên ngành kỹ sư công trình cầu đường. Năm 2016 Anh Khoa gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Nguyễn Sỹ Huân - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải TP.HCM chuyên ngành kỹ sư công trình cầu đường. Năm 2016 Anh Huân gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Nguyễn Trung Kiên - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.HCM chuyên ngành kỹ sư công trình thủy lợi – Thủy điện – Cấp Thoát nước. Năm 2016 Anh Kiên gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Nguyễn Duy Độ - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Thủy lợi TP.HCM chuyên ngành kỹ sư công trình thủy lợi. Năm 2016 Anh Độ gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Phùng Văn Thiều- CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM chuyên ngành kỹ sư điện công nghiệp. Năm 2016 Anh Thiều gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Đặng Hồng Giang - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM chuyên ngành kỹ sư xây dựng cầu đường. Năm 2016 Anh Giang gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Mai Anh Phương- CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng chuyên ngành kỹ sư xây dựng cầu đường. Năm 2016 Anh Phương gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.