• Mai Bích Nhã - Hành Chính Nhân Sự

  Tốt nghiệp - Cao đẳng Bách Việt TPHCM chuyên ngành Thư ký văn phòng, Bà Nhã đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở các đơn vị khác nhau thông qua các vai trò như: giao dịch viên, hành chính nhân sự... Năm 2013 Bà Nhã gia nhập Richland với vai trò nhân viên hành chính nhân sự.

 • Nguyễn Đình Thi - CTV Hạ Tầng Đô Thị

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Hạ tầng Đô Thị, Ông Thi đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư thiết kế hạ tầng. Năm 2009 Ông Thi gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Trần Văn Phương - CTV Hạ tầng kỹ thuật

  Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật, Ông Phương đã có kinh nghiệm công tác ở Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp NAGECCO với những vị trí khác nhau ...., Năm 2010 Ông Phương gia nhập Richland với vai trò cộng tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Lê Tài - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kỹ sư điện năm 1984, Ông Tài đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn cấp điện Năm 2008, Ông Tài gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Châu Minh Nhân - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Thủy Lợi Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành chuẩn bị đất nền xây dựng năm 1977, Ông Nhân đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn san nền (chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng). Năm 2008, Ông Nhân gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Dương Ngọc Hồng - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành cấp thoát nước năm 1983, Bà Hồng đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn cấp nước. Năm 2007, Bà Kim Thoa gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Nguyễn Kim Thoa - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành cấp thoát nước năm 1981, Bà Thoa đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn cấp nước. Năm 2007, Bà Kim Thoa gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Trương Lợi Huê - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành cầu đường năm 1982, Ông Huê đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn giao thông. Năm 2009 Ông Huê gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Nguyễn Minh Quỳnh Hoa - Kiến trúc sư chủ trì

  Tốt nghiệp Đại học kiến trúc Hà nội chuyên ngành quy hoạch năm 2004. Bà Hoa đã từng làm việc cho VietCAD, ARCASIA, INVESCONS trong vai trò kiến trúc sư thiết kế quy hoạch xây dựng. Tháng 06 năm 2009, Bà Quynh Hoa gia nhập Rich Land với vai trò kiến sư thiết kế quy hoạch.

 • Lương Công Định - Kiến trúc sư CTV

  Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, và sau đó là Thạc Sỹ quy hoạch. Ông Định đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tại Viện quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò Kiến trúc sư thiết kế quy hoạch và thiết kế công trình ..., Năm 2010 Ông Định gia nhập Richland với vai trò Kiến Trúc Sư chủ trì quy hoạch.

 • Nguyễn Huy Bình - KTS Cộng Tác Viên

  Tốt nghiệp KTS năm 2001 chuyên về cảnh quan (Landscape). Từng làm việc tại Graham Taylor, Atlas Industrial, Cty TNHH Trấn Biên, Cty CP bất động sản Nguyễn Kim...với nhiều vị trí khác nhau. Các công trình đã tham gia thiết kế gồm: sân golf Củ Chi, sân Golf Tân Vạn, trường ĐH RMIT Vietnam, Thảo cầm viên Sài Gòn (Củ Chi) ...

 • Nguyễn Thị Diễm Linh - KTS Chủ Trì Cộng tác viên

  Với gần hai mươi năm hành nghề thiết kế kiến trúc, quy hoạch. Bà Diễm Linh đã tham gia thiết kế và là Chủ Trì nhiều đồ án có quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, Bà Diễm Linh tham gia Richland với vơi trò Kiến Trúc Sư Chủ Trì - Cộng Tác Viên.

 • Lê Thị Cúc Hoa - Quản Lý Dự Án

  Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM năm 1998. Bà Hoa đã tham gia công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 2010 Bà Hoa gia nhập vào Richland với vai trò chuyên viên quản lý dự án.

 • Lê Mộng Thiên Kim - Kiến trúc sư

  Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2010 và có hơn 3 năm kinh nghiệm về thiết kế quy hoạch và thiết kế công trình ..., Năm 2012 đã gia nhập Richland với vai trò Kiến Trúc Sư thiết kế .