• Nguyễn Kim Thoa - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành cấp thoát nước năm 1981, Bà Thoa đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn cấp nước. Năm 2007, Bà Kim Thoa gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Dương Ngọc Hồng - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành cấp thoát nước năm 1983, Bà Hồng đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn cấp nước. Năm 2007, Bà Kim Thoa gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Châu Minh Nhân - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Thủy Lợi Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành chuẩn bị đất nền xây dựng năm 1977, Ông Nhân đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn san nền (chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng). Năm 2008, Ông Nhân gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Lê Tài - CTV Hạ Tầng Kỹ Thuật

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kỹ sư điện năm 1984, Ông Tài đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư chủ trì bộ môn cấp điện Năm 2008, Ông Tài gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Trần Văn Phương - CTV Hạ tầng kỹ thuật

  Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật, Ông Phương đã có kinh nghiệm công tác ở Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp NAGECCO với những vị trí khác nhau ...., Năm 2010 Ông Phương gia nhập Richland với vai trò cộng tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Nguyễn Đình Thi - CTV Hạ Tầng Đô Thị

  Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Hạ tầng Đô Thị, Ông Thi đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở Viện quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò kỹ sư thiết kế hạ tầng. Năm 2009 Ông Thi gia nhập Richland với vai trò Công tác viên thiết kế hạ tầng.

 • Mai Bích Nhã - Hành Chính Nhân Sự

  Tốt nghiệp - Cao đẳng Bách Việt TPHCM chuyên ngành Thư ký văn phòng, Bà Nhã đã có nhiều kinh nghiệm công tác ở các đơn vị khác nhau thông qua các vai trò như: giao dịch viên, hành chính nhân sự... Năm 2013 Bà Nhã gia nhập Richland với vai trò nhân viên hành chính nhân sự.